JDFTx  1.7.0
VanDerWaalsD2 Member List

This is the complete list of members for VanDerWaalsD2, including all inherited members.

e (defined in VanDerWaals)VanDerWaalsprotected
energyAndGrad(std::vector< Atom > &atoms, const double scaleFac, matrix3<> *E_RRT=0) constVanDerWaalsD2virtual
energyAndGrad(const std::vector< std::vector< vector3<> > > &atpos, const ScalarFieldTildeArray &Ntilde, const std::vector< int > &atomicNumber, const double scaleFac, ScalarFieldTildeArray *grad_Ntilde=0, struct IonicGradient *forces=0, matrix3<> *E_RRT=0) constVanDerWaalsD2
getParams(int atomicNumber, int sp) constVanDerWaalsD2
getScaleFactor(string exCorrName, double scaleOverride=0.) constVanDerWaalsD2virtual
unitParticleVanDerWaalsD2static
VanDerWaals(const Everything &e) (defined in VanDerWaals)VanDerWaalsinline
VanDerWaalsD2(const Everything &e, string reason="") (defined in VanDerWaalsD2)VanDerWaalsD2
~VanDerWaals() (defined in VanDerWaals)VanDerWaalsinlinevirtual
~VanDerWaalsD2() (defined in VanDerWaalsD2)VanDerWaalsD2